Liên hệ chúng tôi
Tina Kui

Số điện thoại : 0086-13567488939

WhatsApp : +008613567488939

QC Hồ sơ
Kiểm soát chất lượng nhà máy riêng

 • VAINO INTERNATIONAL LIMITED
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2008
  Số: CN/14/21323
  ngày phát hành: 2014-03-19
  Ngày hết hạn: 2017-03-19
  Phạm vi/phạm vi: Design and manufacture of plastic extrusion blow moulding machines
  cấp bởi: SGS